دفتر اداری

کارفرما:اقای کریمی

مکان:تهران،صالح اباد

سال تکمیل:۱۳۹۸

ایتم های های اجرایی:طراحی داخلی دفتر اداری

متراژ:۴۰متر مربع

کاربری:اداری

به دنبال یک شریک خوب برای کار ساخت و ساز خود هستید؟