غرفه ی شرکت داروسازی شایگان

شارین آرک > پروژه ها > غرفه سازی > غرفه ی شرکت داروسازی شایگان

شرکت داروسازی شایگان

کارفرما:شرکت داروسازی شایگان

متراژ:۲۰

سال تکمیل:۱۳۹۸

مکان:تهران،سالن همایش های رازی

ایتم های اجرایی:طراحی و اجرای صفر تاصد غرفه ی نمایشگاهی

کاربری:تجاری

 

قبل از اجرا

بعد از اجرا

به دنبال یک شریک خوب برای کار ساخت و ساز خود هستید؟