09121006924

فروشگاه زاگرس پوش ۲

فروشگاه زاگرس پوش

کارفرما:فروشگاه زاگرس پوش

مکان:مشهد

سال تکمیل:1397

متراژ:250مترمربع

مدت زمان اجرا:درحال بررسی

کاربری:تجاری

به دنبال یک شریک خوب برای کار ساخت و ساز خود هستید؟