09121006924

کناف کاری و نورپردازی بازار مبل ایران

شارین آرک > پروژه ها > دکوراسیون داخلی > دکوراسیون داخلی اداری_تجاری > کناف کاری و نورپردازی بازار مبل ایران

کناف کاری و نورپردازی بازار مبل یک 1

کارفرما:بازار مبل ایران

مکان:تهران،یافت اباد

سال تکمیل:1396

متراژ:11000مترمربع

مدت زمان تکمیل:4ماه

ایتم های اجرایی:کناف،رنگ،نورپردازی

کاربری:تجاری

کناف کاری و نورپردازی بازار مبل دو 2

کارفرما:بازار مبل ایران

مکان:تهران،یافت اباد

سال تکمیل:1397

متراژ:7000مترمربع

مدت زمان تکمیل:3ماه

ایتم های اجرایی:کناف،رنگ،نورپردازی

کاربری:تجاری

کناف کاری و نورپردازی بازار مبل 3

کارفرما:بازار مبل ایران

مکان:تهران،یافت اباد

سال تکمیل:1398

متراژ:500مترمربع

مدت زمان تکمیل:2ماه

ایتم های اجرایی:کناف،نگ،نورپردازی

کاربری:تجاری

به دنبال یک شریک خوب برای کار ساخت و ساز خود هستید؟