09121006924

کناف کاری و نورپردازی بازار موبایل ایران

شارین آرک > پروژه ها > دکوراسیون داخلی > دکوراسیون داخلی اداری_تجاری > کناف کاری و نورپردازی بازار موبایل ایران

کناف کاری و نورپردازی سقف کناف بازار موبایل یک 1

کارفرما:بازار موبایل ایران

مکان:تهران،یافت اباد

سال تکمیل:1397

متراژ:1000 مترمربع

مدت زمان اجرا:25روز

ایتم های اجرایی:کناف،نورپردازی،رنگ

کاربری:تجاری

کناف کاری و نورپردازی سقف کناف بازار موبایل دو 2

کارفرما:بازار موبایل ایران

مکان:تهران،یافت اباد

سال تکمیل:1397

متراژ:1500مترمربع

مدت زمان اجرا:1ماه

ایتم های اجرایی:کناف،نورپردازی،رنگ

کاربری:تجاری

کناف کاری و نورپردازی سقف کناف بازار موبایل سه 3

کارفرما:بازار موبایل ایران

مکان:تهران،یافت اباد

سال تکمیل:1397

متراژ:800مترمربع

مدت زمان اجرا:22روز

ایتم های اجرایی:کناف،نورپردازی،رنگ

کاربری:تجاری

به دنبال یک شریک خوب برای کار ساخت و ساز خود هستید؟