بازسازی شرکت 5040 | عکس بازسازی شرکت ۵۰۴۰ | شارین آرک

بازسازی شرکت ۵۰۴۰

مشخصات پروژه

 کارفرما : شرکت ۵۰۴۰

 موقعیت : تهران

 سال : ۱۳۹۸

 متراژ : ۱۰۰مترمربع

کاربری : اداری

خدمات ارائه شده

بازسازی

اجرای کاغذ دیواری

طراحی و اجرای دیوار پشت تلویزیون

طراحی و اجرای سالن همایش 

اجرای نورپردازی

مدت زمان طراحی و اجرا : ۷ روز کاری

الزامات پروژه

طراحی تلفیقی

چالش های پروژه

محدودیت در زمان اجرایی پروژه

به کمک نیاز دارید؟