طراحی دکور برنامه صبح دیگر

برنامه ی صبح دیگر

کارفرما : آقای موسوی

سال تکمیل:1398

متراژ:00مترمربع

مکان : تهران ،خیابان الوند ، شبکه دو صدا سیمای جمهوری اسلامی ایران

مدت زمان اجرا : 7روز

آیتم های اجرایی:طراحی دکور برنامه

آلترناتیو 1

آلترناتیو 2

الترناتیو۳

به دنبال یک شریک خوب برای کار ساخت و ساز خود هستید؟