طراحی سه بعدی شهرک خانی آباد | عکس طراحی سه بعدی و ساخت مجتمع مسکونی | شارین آرک

طراحی سه بعدی شهرک خانی آباد

شارین آرک > پروژه ها > طراحی نما > طراحی سه بعدی شهرک خانی آباد

مشخصات پروژه

 موقعیت : تهران ، شهرک خانی آباد

 سال : ۱۳۹۷

کاربری : مسکونی

خدمات ارائه شده

طراحی فاز ۱ و ۲ ( نقشه های الکتریکال و مکانیکال )

طراحی سه بعدی

طراحی نما

مدت زمان طراحی : ۷ روز کاری

الزامات پروژه

طراحی شهرک به صورت منازل ۲ و ۳ خوابه

طراحی درمانگاه

طراحی مدرسه 

به کمک نیاز دارید؟