طراحی کابینت در تهرانن

طراحی کابینت آشپزخانه

مکان: تهران، درروس

سال تکمیل: 1398

متراژ: 50 متر مربع

مدت زمان اجرا: در حال بررسی

کاربری: مسکونی

به دنبال یک شریک خوب برای کار ساخت و ساز خود هستید؟