طراحی نمای ساختمان تجاری | شارین آرک

طراحی نمای ساختمان تجاری

شارین آرک > پروژه ها > طراحی نما > طراحی نمای ساختمان تجاری

مشخصات پروژه

 کارفرما : آقای میرزایی

 موقعیت : اصفهان

 سال : ۱۴۰۰

 متراژ : ۵۰۰مترمربع

کاربری : تجاری

خدمات ارائه شده

طراحی نما و نورپردازی 

طراحی با توجه به خواسته های کارفرما در ۳ طرح ارائه گردید.

طرح اول نمای شش ضلعی با متریال کامپوزیت طبق ایده طراح مجموعه ارائه گردید.

طرح دوم با در نظر گرفتن نمونه کارهای ارسالی کارفرما طراحی شد.

طرح سوم نما با متریال چوب و کامپوزیت و ایجاد نمای پارامتریک در قسمت بالای نما انجام شد که در نهایت طراحی سوم مورد تایید قرار گرفت.

الزامات پروژه

طراحی نما با متریال کامپوزیت و در صورت امکان چوب

طراحی نور پردازی

طراحی نما با در نظر گرفتن ماندگاری و پایداری بنا

به کمک نیاز دارید؟