09121006924

طراحی و اجرای غرفه نمایشگاه شارین

شارین آرک > پروژه ها > غرفه سازی > طراحی و اجرای غرفه نمایشگاه شارین

غرفه ی نمایشگاهی شارین

کارفرما: شرکت شارین

مکان : تهران

سال تکمیل: 1397

متراژ:70 متر مربع

 مدت زمان اجرا:2 روز

ایتم های اجرایی: اجرای 0 تا 100 پروژه

به دنبال یک شریک خوب برای کار ساخت و ساز خود هستید؟