طراحی دهکده ی توریستی

طراحی دهکده ی توریستی برای دستیابی به توسعه ی پایدار

کارفرما:خانم احمدی

مکان:اصفهان،بادرود،کویر ریگ شق

سال تکمیل:1398

متراز:10هکتار

ایتم های اجرایی:طراحی 0 تا 100 دهکد ی توریستی

کاربری:گردشگری -تفریحی

به دنبال یک شریک خوب برای کار ساخت و ساز خود هستید؟