مشارکت در ساخت پروژه ملی بیمارستان شریعتی | شارین آرک

مشارکت در ساخت پروژه ملی بیمارستان شریعتی

شارین آرک > پروژه ها > طراحی و ساخت پروژه های ساختمانی > مشارکت در ساخت پروژه ملی بیمارستان شریعتی

مشخصات پروژه

 کارفرما : بیمارستان شریعتی

 موقعیت : گرمدره

 سال : ۱۳۹۹

 متراژ : ۲۰٫۰۰۰ مترمربع

 کاریری : درمانی ، مراقبتی

به کمک نیاز دارید؟